PT Solidgold Berjangka Cabang Semarang

Browsing Tag

Minyak turun untuk hari keempat

Minyak turun untuk hari keempat, menuju rentang waktu terpanjang

Minyak turun untuk hari keempat, menuju rentang waktu terpanjang penurunan dalam enam minggu, terkait menteri-mentri OPEC berkumpul di Wina menje...